Minőségirányítási rendszer fejlesztés és karbantartás

A magas minőség, és az azt támogató minőségbiztosítási rendszerek alkalmazása ma már elengedhetetlen a fennmaradáshoz, az ügyfelek megtartásához, és új ügyfelek megnyeréséhez. Az Adware Research ennek tudatában alkalmazza saját szolgáltatásainál is mind a hazai, mind a nemzetközi szabványokat előírásokat.

Az Adware Research Kft tapasztalt csapata segítségével, személyre szabott, teljeskörű minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer felkészítő, karbantartási szolgáltatásokat nyújt különböző gyártó és szolgáltató szervezeteknek különös tekintettel a gyógyszeripar és egészségipar területein (kórházak, rendelőintézetek, stb). Fontosnak tartjuk, az ügyféllel való folyamatos kapcsolattartást és egyeztetést, hogy a kiépített rendszerek ne gátjai, hanem mozgatórugói legyenek a cégek hatékony és szabályos működésének. Amennyiben egy szervezet számára több minőségirányítási rendszer bevezetése szükséges, megoldásokat keresünk az integrált rendszer kidolgozásához, figyelembe vesszük a szakmaspecifikus igényeket, szabályozásokat.

Minőségirányítási rendszerek kialakítás

 • ISO (International Organization for Standardization) szabványok
 • ISO 9001 Minőségbiztosítási rendszer
 • ISO 14001 Környezetvédelmi minőségi szabványok
 • ISO 13485 Orvosi Műszer Szabványok (CE jelölés használati útmutató)
 • ISO / IEC 17799 – Információ Biztonsági Menedzsment Előírások
 • ISO 17025 – Kalibráló és vizsgáló laboratóriumok irányítási rendszere
 • ISO 15189 – Orvosi laboratóriumok
 • OHSAS 18001 / EN 28800 / BS 8800 – Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági rendszerek
 • MEES (Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok) – ideértve Kórházi Ellátási Standardokat, Járóbeteg Ellátási Standardokat, Háziorvosi Ellátási Standardokat, Védőnői Ellátási Standardokat
 • GLP (Good Laboratory Practice)
 • GCP (Good Clinical Practice)
 • HACCP (Hazard Analysis on Critical Control Points)
 • Egyéb itt fel nem sorolt rendszerek mint pl. IFS

Minőségirányítási rendszerek felkészítése során vállaljuk

 • Hatékony Rendszerkiépítési koncepció kidolgozását,
 • Szükség esetén szakértőkkel való konzultációt
 • Kiépítendő rendszerkövetelmény szerinti dokumentációs rendszer kialakítását, kiegészítését nyomtatott és elektronikus formában,
  • Minőségírányítási Kézikönyv, eljársok elkészítését,
  • Egység szintű szabályázatok elkészítéséhez minták biztosítását,
  • SOP-k, Munkautasítások elkészítéséhez tanácsadást, szükség esetén a dokumentumok elkészítését,
 • Alkalmazotti képzés összeállítását minden szinten,
 • Indikátorok meghatározásában és értékelésben való részvételt,
 • Tanácsadást a mérőrendszerek és eszközök kalibráltságához,
 • Tanácsadást a szemályzeti dossziék összeállításához,
 • Munkaköri leírások elkészítésében való részvételt,
 • Tanácsadást az Alvállalkozói értékelési rendszer kidolgozásához,
 • Megfelelő ellenőrző listák kidolgozását,
 • Belső audtor képzést,
 • Belső audit lefolytatását, vissza ellnőrzést, hibajavítást,
 • Tapasztalatok, előrehaladások összefoglalását a management számára,
 • Vezetőségi átvizsgálás előkészítésést, dokumentálását,
 • Tanúsító auditon lehetőség szerint az akkreditáción, inspekción való részvételt.

Minőségirányítási rendszer karbantartás során vállaljuk

 • A minőségirányítási vezető szerepének betöltését,
 • MIR renszerhez tartozó dokumentációs rendszer felülvizsgálatát, hiányzó dokumentumok elkészítését,
 • Indikátorok kiértékelését,
 • Éves képzés megvalósítását
 • A minőségbiztosítási rendszer hatékonyságának folyamatos monitorozását,
 • Belső auditok tervezését, lebonyolítást, visszaellenőrzést,
 • Tapasztalatok, előrehaladások összefoglalását a management számára,
 • Szükség esetén más követelmények bevezetését, (Integrált rendszer kialakítását),
 • Tanúsítások lemenedzselését.
 • Az alkalmazottak képézése az új dokumentációról

A minőségirányítási rendszerek kiépítése és karbantartásán túl az AdWare Research vállalja GLP és GCP rendszerek felkészítését figyelembe véve az idevonatkozó szabályozásokat.

A GLP rendszer felkészítési folyamata megegyezik a MIR rendszer felkészítési folyamatával azzal a különbséggel, hogy a szábályozásoknak ki ki kell térnie az alábbiakban felsoroltakra:

 • A tervezett vizsgálóhely szervezete és személyi felelősségének szabályozására
  • A vizsgálóhely vezetőségének felelősségére
  • A tervezett vizsgálatvezető felelősségére
  • A vizsgálatban résztvevők felelősségér
 • Minőségbiztosítási program szabályozására
  • Általános követelmények meghatározására
  • A minőségbiztosítási személyzet felelősségére
 • A kívánt helyiségek rendeltetésszerű szabályozására
 • Hulladékkezelés szabályozására
 • Készülékek anyagok és reagensek kezelésének szabályozására – (beleértve a validált számítógépes rendszereket)
 • A vizsgálati rendszerekkel kapcsolatos szabályozásokra
  • Fizikai kémiai rendszerekre
  • Biológiai rendszerekre
 • Kísérleti és összehasonlító anyagok kezelésével kapcsolatos szabályozásra
 • Szabványműveleti előírások (SzME) meglétének és kezelésének szabályozására
 • A vizsgálat elvégzésének szabályozására
 • Vizsgálati tervre és a vizsgálati terv információira
 • A vizsgálat kivitelezésének szabályozására
 • A vizsgálat eredményeiről szóló jelentésre és a zárójelentés tartalmi követelményeire
 • Az anyagok és jegyzőkönyvek megőrzési és tárolási követelményeire – archiválásra

A GCP rendszer felkészítési folyamata megegyezik a MIR rendszer felkészítési folyamatával azzal a különbséggel, hogy a szábályozásoknak ki ki kell térnie az alábbiakban felsoroltakra:

 • az általános működés
 • dokumentum kezelés
 • személyzet felkészültsége
 • arhíválás
 • minőségbiztosítás
 • eszközök, műszerek
 • adatvédelem, biztonság
 • önkéntesekkel kapcsolatos szabályozás
 • vizsgálat lebonyolításával kapcsolatos szabályozások (indítás, vizitek, zárás, adatrögzítés CRF kitöltés)
 • vizsgálati készítmény kezelése,
 • vizsgálati dokumentumok, forrás adatok kezelése
 • vizsgálati monitoring
 • kezelési ptokollok előírásai
 • klinikai laboratóriummal történő kapcsolattartás
 • biológiai minták vétele, azonosítása, szállítása, tárolása
 • klinikai vizsgálat logisztikai előírásai

A GCP felkészítés függ a vizsgálóhely vagy CRO besorolásától.