Az AdWare Research lett a PharmAgora Klaszter új menedzsment szervezete

Alapító tagként az AdWare Research Kft. már a kezdetektől aktív részt vállalt a Klaszter céljainak meghatározásában, és az ezek megvalósításához, a klaszter magas színvonalú működéséhez szükséges háttér segítség nyújtásában, a Klaszter projektjeinek megvalósításában. A jövőben a Klaszter operatív irányítása is az AdWare Research Kft. feladata lesz.